Zostawmy 1% w Kobiórze…

władze Gminy też mają tu coś do zrobienia!

„Wiele samorządów po wprowadzeniu mechanizmu 1% przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznało, że trzeba wesprzeć lokalnie działające organizacje pożytku publicznego (OPP) w pozyskiwaniu tych pieniędzy. Działania te, szczególnie w dużych samorządach, to często trwające wiele tygodni akcje.” pisze Paweł Szczyrski – od 1997 r. dyrektor Wydziału ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Szczecina – w artykule zatytułowanym Lokalny jednoprocentowy tort opublikowanym na portalu ngo.pl.

Oczywiście, znaj proporcjum mocium Panie, nikt nie oczekuje od kobiórskiej Gminy, że zdecyduje się na jakieś szeroko zakrojone i kosztowne działania. Natomiast potencjalni beneficjenci spodziewają się, że Władze poinformują kobiórzan o takiej możliwości i zachęcą ich do „Zostawienia lokalnego 1% w Kobiórze„. Z korzyścią dla wszystkich!

Więcej o jednym procencie znajdziecie tu.