Finansowo

ngo_darowizna2015aW postaci bezpośredniej wpłaty na nasze konto bankowe.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, ul. Olszewskiego 54, 43-210 Kobiór

Konto: BGŻ O/Pszczyna, 67 2030 0045 1110 0000 0402 8570  z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.

Informacje o tym jak odliczyć darowiznę od dochodu znajdziesz w Poradniku ngo.pl.

Cele statuowe Stowarzyszenia znajdziesz tutaj.

Zbiórka publiczna:

6 września 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę publiczną na realizację celów statutowych Stowarzyszenia: organizację imprez artystycznych (koncerty, spotkania, autorskie, wydawnictwa) i sportowo-rekreacyjne (biegi uliczne, rajdy rowerowe) na terenie gminy Kobiór dla jej mieszkańców i odwiedzających.

Zbiórka prowadzona jest do puszek kwestarskich w trakcie imprez organizowanych przez KIK.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zbiórka jest zarejestrowana na Portalu zbiórek http://zbiorki.gov.pl pod numerem 2018/2539/OR. Zbiórka trwa do 31 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz