Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 maja (sobota) o godzinie 17:00 w lokalu na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze (boisko Leśnika).

Program WZC obejmuje:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2012
  2. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2012
  3. Dyskusję nad planami działalności Stowarzyszenia

Piotr Kaczmarczyk

Prezes