Walne Zebranie Członków KIK

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków na walne zebranie członków Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna. WZC odbędzie się w dniu 20 czerwca o godzinie 19:30 w lokalu na Leśniku w Kobiórze.

W tym roku będzie to spotkanie sprawozdawcze. Ocenimy działalność KIK w roku ubiegłym i porozmawiamy o planach na przyszłość.