Zawiązało się …

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna!

Stowarzyszenie zamierza organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne, czy edukacyjne na terenie Kobióra. Będzie kontynuować działania nieformalnej Kobiórskiej Inicjatywy Kulturalnej. W swojej działalności kieruje się hasłem „Żeby się coś dzioło!”

Aktualnie Stowarzyszenie jest w fazie rejestracji. W skład komitetu założycielskiego wchodzą Piotr Kaczmarczyk, Dariusz Kłakus i Ryszard Skrzypiec. Kontakt ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem Portalu – email: spolkom@gmail.com.

Zapraszamy do współpracy!