Archiwa tagu: Wójt Gminy Kobiór

Nie karm SMOG-a – apel do władz naszej Gminy

W związku z tym jak ważny dla wielu mieszkańców Kobióra jest problem smogu i walki z nim podjęliśmy kolejne działania – wysłaliśmy do władz naszej Gminy poniższy list. Mamy nadzieję, że będą się one bardziej angażować w różnego rodzaju działania mające na celu poprawę sytuacji i stanu powietrza, którym oddychamy.

Liczymy także na inicjatywę mieszkańców Kobióra. To przecież nasza wspólna sprawa.

Z cyklu napisali o nas

Dwie notki o tegorocznym Reggae w Stodole i towarzyszącej festiwalowi publikacji Przyjrzyj się Owcom ukazały się w czerwcowym numerze Biuletynu Kobiórskiego.

Organizacja imprezy pt. X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z promocją lokalnej aktywności została dofinansowana przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 8 500 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.

Na tartaku planowane jest uruchomienie…

lakierni proszkowej!

25 czerwca Wójt Gminy Kobiór na wniosek Śląskiego Centrum Lakiernictwa Proszkowego POLVO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Inwestycji pn: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym obiekcie „Hala Traków”.  Przedmiotem inwestycji jest zmiana użytkowania pomieszczeń na potrzeby lakierni proszkowej w Kobiórze przy ul. Centralnej. Inwestycja polegać będzie na montażu niezbędnych urządzeń do obróbki, lakierowania i suszenia elementów metalowych, w tym: komory śrutowniczej pneumatycznej z instalacją odprowadzającą zapylone powietrze do filtra, w obiegu zamkniętym oraz komory mycia ręcznego i suszenia, instalacji odtłuszczenia elementów aluminiowych i stalowych, instalacji aktywacji, dwustanowiskowej lakierni proszkowej z suszarnią.

Oddziaływanie przedsięwzięcia według inwestora nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm i zamknie się w granicach działki. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy określa obszar na którym prowadzona będzie przedmiotowa działalność, jako tereny pod zabudowę usługowa komercyjną.

Bliższe informacje na temat w/w inwestycji można uzyskać na stanowisku ochrony środowiska Urzędu Gminy – pok. nr 16 (II piętro), telefon 032/ 218-81-82, 218-82-88 wew. 25.

Akcja zbierania podpisów…

pod petycją do Wójta Gminy Kobiór w sprawie takiej zmiany zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego naszej Gminy, aby niemożliwe było lokowanie na terenie Kobióra inwestycji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego trwa nadal!

Każdy może włączyć się w akcję przynajmniej na dwa sposoby: składając swój podpis pod petycją, podejmując się zbierania podpisów wśród mieszkańców Kobióra.

Zachęcamy do wystąpienia w naszej wspólnej sprawie. Kontakt z nami za pośrednictwem Portalu spolkom@gmail.com.

 

Skąd spalarnia śmieci w Kobiórze?

Wójt Gminy Kobiór zastanawia się skąd pojawiają się plotki o tym, że na terenie kobiórskiego tartaku ma powstać spalarnia odpadów. Co gorsza, plotki te materializują się w postaci oficjalnych protestów składanych przez mieszkańców do Urzędu Gminy.

Być może z braku powszechnie dostępnej i zrozumiałej informacji? Najczęściej tam tkwi źródło wszelkich plotek! Żeby nie było konieczne sprzeciwiać się „takiej dezinformacji” i dementować niesprawdzone informacje bulwersujące mieszkańców trzeba po prostu dobrze poinformować wszystkich tych, którzy mogą być taką informacją zainteresowani.

Stanowisko Wójta Gminy Kobiór pt. „Skąd spalarnia śmieci w Kobiórze?” dostępne jest na stronie Urzędu Gminy Kobiór.

Wójt ponownie…

umorzył postępowanie w sprawie inwestycji firmy Plast Foil na kobiórskim tartaku!

Decyzję Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem można znaleźć pod tymi linkami: strona 1 i strona 2. Tu odpowiedź Wójta Gminy w związku ze skargą na bezczynność – strona 1 i strona 2. A tu postanowienie SKO – strona 1 i strona 2.

Decyzja nie jest ostateczna i trzeba się liczyć z tym, że także i tym razem zostanie przez inwestora zaskarżona do organu odwoławczego. Poprzednią decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło, ciekawe jak zadecyduje w tym przypadku?

I jeszcze jedno. W kobiórskim Urzędzie Gminy czeka na rozpatrzenie wniosek na działalność w zakresie przetwórstwa plastiku firmy F.P. U.H. „Lilesco” Leszka Lipy z Mikołowa. A podobno są jeszcze inne.

Jak tak dalej pójdzie, to nam na tartaku zafundują źródło emisji przeróżnych chemikaliów. Więc, jeśli się nie zainteresujemy, to trzeba będzie zapomnieć nie o tylko „zielonej gminie”, ale o w miarę zdrowych warunkach mieszkania w Kobiórze. Wiesz coś na ten temat? To informuj, zrób coś!

A przy okazji, czy Rada Gminy nie powinna zmienić planu zagospodarowania przestrzennego na taki, w którym tego typu inwestycje będą niemożliwe? Aby jednak tak się stało, również trzeba naciskać!

Sprawa Plast Foil

kolejna decyzja.

W ostatni czasie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie nakazał Inwestorowi, czyli Firmie Plast Foil sp. z o.o. przywrócić poprzedni sposób użytkowania wykorzystywanych przez Niego budynków na terenie byłego tartaku w Kobiórze. Decyzja jest konsekwencją tego, że Inwestor nie zastosował się do poprzedniego postanowienia PINB, które zobowiązywało go do wstrzymania działalności produkcyjnej. Sentencja decyzji w załączeniu.

Smaczku sprawie dodaje fakt, że z powodu nielegalności prowadzenia działalności odpowiednie służby odmawiają przeprowadzenia kontroli.

Nadal czekamy na wydanie przez Wójta Gminy Kobiór decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, ponieważ decyzja o umorzeniu postępowania została unieważniona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej.

Walne OSP Kobiór

W dniu wczorajszym, tj. 19 lutego, w kobiórskim Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Kobiór. W zebraniu, oprócz członków kobiórskiej jednostki, uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kobiór – Stefan Ryt, honorowy Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pszczynie – Henryk Kolarczyk oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie – st. kapitan Grzegorz Kołoczek.

Zebranie dokonało wyboru nowych władz kobiórskiej OSP – zarządu i komisji rewizyjnej.W skład zarządu weszli: Eryk Kłos, któremu powierzono funkcję prezesa, Edward Tomaszczyk, jako naczelnik, Mariusz Fityka – zastępca naczelnika, funkcję skarbnika powierzono Tomaszowi Kozikowi, zaś sekretarza Dariuszowi Pudełko. Natomiast komisję rewizyjną OSP Kobiór tworzą: Wojciech Paliczka, Benjamin Dolata, Magdalena Pękała.

Przy okazji przypominamy o możliwości przekazywania 1% dla OSP Kobiór. Szczegółowe instrukcje jak to zrobić można znaleźć bądź na stronie internetowej OSP, bądź we wpisach poświęconych akcji Zostawmy 1% w Kobiórze na Portalu.