Archiwa tagu: Stowarzyszenie Omnibus

1% dla Kobióra

Jak co roku można przekazać 1% swojego podatku dochodowego dla kobiórskich organizacji – Ochotniczej Straży Pożarnej – i placówek edukacyjnych: Gimnazjum, Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Można to zrobić za pośrednictwem pszczyńskiego Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”.

Aby to zrobić należy w formularzu rozliczenia podatkowego w rubryce przeznaczonej na odprowadzenie podatku wpisać nr KRS: 0000237488, a w rubryce Cel szczegółowy dopisek: OSP Kobiór, Gimnazjum w Kobiórze, Gminne Przedszkole w Kobiórze lub Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy. Dopisek jest warunkiem przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie instytucję.

Szczegółowe instrukcje przekazania 1% podatku na kobiórskie organizacje i instytucje można znaleźć na stronach internetowych: OSP, Gimnazjum, Przedszkola i Podstawówki.

Na stronie Przedszkola można znaleźć także informacje o wysokości oraz rozdysponowaniu dotychczas otrzymanych środków z 1%.

1% dla Przedszkola Gminnego w Kobiórze

Drogi Rodzicu! Drogi Mieszkańcu Kobióra!

Możesz 1% swojego należnego podatku wpłacić na nasze Przedszkole w Kobiórze!

Nasze Przedszkole podpisało umowę z organizacją pożytku publicznego, bo tylko takie organizacje mogą otrzymywać 1% podatku. Wpływy przeznaczone dla naszego przedszkola są nam przekazane. Zachęcamy rodziców do zaangażowania się w tę akcję.

W latach 2008, 2009, 2010 uzyskano kwotę w wysokości 14 000 zł. Zebrane w ten sposób środki zostały przeznaczone na modernizację ogrodu: zakupiono dwie huśtawki typu KIWAK (PIESEK I KOGUT), Tandem PIESEK, Domek Agatka, huśtawkę Ważka. Ostatnio zakupiono przenośne profesjonalne nagłośnienie oraz stoliki i krzesełka do jednej sali. W najbliższym czasie chcemy zakupić rolety do nowodobudowanych sal oraz kąciki zabaw (kuchnia, sklepik). Myślimy też o dalszym doposażeniu ogrodu.

Co należy zrobić?  Wpisujemy w odpowiednie rubryki formularza podatkowego:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS : 0000237488

Dopisek: na Gminne Przedszkole w Kobiórze.

Dopisek jest warunkiem przekazania 1% podatku właśnie na nasze Przedszkole!

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP za rok 2011 – krok po kroku

1 % podatku dla Gimnazjum w Kobiórze

Przekaż 1 % podatku na szkołę Twojego dziecka!

Gimnazjum w Kobiórze przystąpiło do Akcji „1% dla mojej szkoły” prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”.

Dzięki kolejnej edycji akcji mogą Państwo przekazać pieniądze z 1 % podatku na wsparcie naszego Gimnazjum. Z wpłat z 1 % podatku dochodowego za rok 2010 uzyskaliśmy kwotę 1.407,85 zł. Z tych środków zakupiono sprzęt sportowy dla Gimnazjum.

Jak przekazać 1% podatku

1. Należy obliczyć 1% podatku należnego za ubiegły rok.

2. W formularzu PIT należy podać:

  • w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” numer KRS: 0000237488 i obliczoną kwotę 1% podatku,
  • w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” – Cel szczegółowy 1% należy wpisać GIMNAZJUM W KOBIÓRZE.

3. Wskazana kwota zostanie przekazana przez właściwy Urząd Skarbowy.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP za rok 2011 – krok po kroku

1% na rzecz OSP w Kobiórze

Przekaż 1% swojego podatku na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratowniczego, który będzie służył całemu społeczeństwu.

W ubiegłym roku na konto kobiórskiego OSP trafiło ponad 1000 zł.

Aby przekazać 1% swojego podatku na OSP Kobiór należy:

1.    W formularzu PIT w rubryce: „WNIOSEK O PRZEKAZNIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:
Numer KRS – 0000237488

2.    W formularzu PIT w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisać:
Cel szczegółowy – OSP KOBIÓR

Zebrane dotychczas środki zostaną przeznaczone na doposażenie samochodu  w sprzęt ratowniczy.Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP za rok 2011 – krok po kroku

1% na rzecz Szkoły Podstawowej w Kobiórze

Podobnie jak w roku ubiegłym mogą przekazać swój jeden 1% podatku od dochodów osobistych za rok 2011 na rzecz Szkoły Podstawowej w Kobiórze.

Szkoła przystąpiła do Akcji „1% podatku dla mojej szkoły” prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” w Pszczynie.

W celu przekazania 1% należy:

Wystarczy dobrze wypełnić PIT: wpisać numer KRS 0000237488

z dopiskiem w rubryce Cel szczegółowy 1% – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W KOBIÓRZE.

Środki dotychczas uzyskane z 1% były przeznaczone na rzecz doposażenia bazy naszej szkoły.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP za rok 2011 – krok po kroku

 

Zostawmy 1% w Kobiórze

Już za parę dni będziemy rozliczać się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2011 r.! Pamiętajmy o tym, że mamy możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania takiego odpisu znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego.

W ramach zainicjowanej w ubiegłym roku akcji „Zostawmy 1% w Kobiórze” zachęcamy do przekazywania tych odpisów organizacjom i instytucjom działającym na terenie Kobióra. W ubiegłym roku z takiej możliwości korzystały:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiórze (bezpośrednio) oraz Gminne Przedszkole, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa za pośrednictwem pszczyńskiego Stowarzyszenia OMNIBUS.

Będziemy informować komu i jak „Zostawić nasz 1% w Kobiórze” także i w tym roku!

 

Zostawmy 1% w Kobiórze

W ramach prowadzonej przez nas akcji zachęcamy kobiórzan i nie tylko do przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego lub za ich pośrednictwem wybranym instytucjom lub na określone cele.

Jak to zrobić można się dowiedzieć tu Jak przekazać 1% podatku dla OPP?

Komu przekazać nasz 1% w Kobiórze – bezpośrednio kobiórskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”: Gminnemu Przedszkolu, Gimnazjum i Szkole Podstawowej.

Mamy w czym wybierać!

Zostawmy 1% w Kobiórze

przekazując go Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Kobiórze korzysta z 1% od 3 lat,  środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostały na zakup mebli szkolnych.
Środki zebrane w bieżącym roku,  wykorzystane będą na kontynuacje zakupu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w szkole a docelowo wokół jej obejścia oraz na doposażenie placówki.

1 % podatku można przekazać Szkole za pośrednictwem pszczyńskiego
Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” nr KRS OOO237488.

Jak przekazać 1% podatku?

  1. Należy obliczyć 1% podatku należnego za ubiegły rok.
  2. W formularzu PIT należy podać: w rubryce  ”WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” numer KRS: 0000237488 i obliczoną kwotę 1% podatku
  3. W rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” należy wpisać SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIÓRZE

Wskazana kwota zostanie przekazana przez właściwy Urząd Skarbowy.