Archiwa tagu: Ryszard Skrzypiec

Członek KIK odznaczony przez Prezydenta RP

W trakcie VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w dniach 14-15 września na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych.

Miło nam poinformować, że w gronie odznaczonych znalazł się inicjator i współzałożyciel naszego Stowarzyszenia – Ryszard Skrzypiec.

prezydent_2

Zdjęcie oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP.

Więcej informacji o OFIP znajdziecie pod tym linkiem, zaś poczet odznaczonych tu.

Nowe władze Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

KIK_logoWczorajsze Walne Zebranie Członków wybrało nowe, choć po części stare władze Stowarzyszenia KIK. Funkcję Prezesa ponownie będzie piastował Piotr Kaczmarczyk, a sekretarza Dariusz Kłakus. Nowymi osobami w Zarządzie są (i to jest ten historyczny moment w dziejach Stowarzyszenia, kiedy to pierwsza kobieta zasiadła we władzach tego męskiego, w dużej mierze, towarzystwa) Katarzyna Żołna, która będzie pełnić funkcję skarbnik oraz Tomasz Ryguła. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Alojzy Brańczyk, który ponownie będzie pełnił funkcję przewodniczącego oraz Łukasz Dzięgielewski i Ryszard Skrzypiec. tort_3

Wybranym gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wszyscy uczestnicy Zebrania mogli się delektować takim smakowitym urodzinowym tortem!

Finał WOŚP w Kobiórze – tak było 13 stycznia 2013 roku

IMG_5529Impreza finałowa rozpoczęła się o godzinie 14:00, kiedy to na scenie Gminnego Domu Kultury pojawił się zespół regionalny Kobiyrzoki z kobiórskiego Przedszkola Gminnego. Zespół wykonał kilkunastominutowy program złożony głównie z kolęd. Po nim w różnorodnym, choć także utrzymany w podobnym klimacie, programie zaprezentowała się Szkoła Muzyczna Suzuki z Tychów.

Po występach zespołów dziecięcych strażacy z kobiórskiej OSP zaprezentowali na boisku szkolnym pokaz ratownictwa drogowego.

Drugą część imprezy zainicjował występ pszczyńskiej formacji hip-hopowej Pomau. Już ten koncert oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność, jednak to dopiero występ gwiazdy finału, czyli zespołu Cree, przyciągnął publikę. Takiego tłumu kłębiącego się w Domu Kultury chyba nie pamiętają jego najstarsi bywalcy. Na bis z formacją Cree gościnnie wystąpił Marek Gruszka, niegdyś członek tego zespołu. Zobacz fragment występu.

Tradycyjnie o 20:00 wysłaliśmy światełko do nieba. Tym razem odbyło się to z płonącego ogniska odpalonego przez Dariusza Kłakusa.

Ostatnim akcentem był występ ostro grającej formacji Mateo Colon, która także miała wcale liczne grono słuchaczy.

A później już tylko sprzątanie, dostarczenie zebranych i podliczonych przez komisję w składzie Katarzyna Goździk, Ryszard Skrzypiec i Katarzyna Żołna pieniędzy do punktu rozliczeń. Zebraliśmy 11 863,65 zł, o czym piszemy tu. I to by było na tyle, choć przed nami jeszcze podziękowania, rozliczenia i podsumowania.

W trakcie wielogodzinnego finału uczestnicy kilkukrotnie stawali do licytacji. Pod młotek poszło kilkadziesiąt gadżetów za łączną kwotę 1945 zł, jednak ostatecznie w puszce znalazło się 2032,10 zł. Przebojem licytacji po raz drugi okazał się napój „Mamrot” – w tym roku osiągnął rekordową kwotę 700 zł. Wyniki innych ciekawszych licytacji – kalendarz Cree sprzedano za 150 zł, koncertowe buty (Andy’ego) McCartney’a za 120 zł, prototyp kalendarza z Ryśkiem Riedlem ofiarowany przez Sebastiana Riedla za 110 zł, płyty Cree za 80 zł. Licytacje spisywała Karina Skorodzień.

licytacje_3wosp

Imprezę poprowadzili Adam Patoła i Aleksander Roj.

Zespołami dziecięcymi opiekowała się Dominika Kukla.

Stoiska obsługiwali: Maryla Żebrowska i Magda Magiera (malowanie twarzy), Paulina Olszewska, Małgorzata Kaczmarczyk, Kinga Więźlak, Paweł Suchowski, Łukasz Dzięgielewski (gastronomia).

Oprawę graficzną (plakaty, ulotki, prezentację slajdów) przygotował Robert Niemiec.

Wolontariuszami opiekowali się Tomasz Malcharek i Daniel Skorodzień.

Sponsorów strategicznych pozyskała Katarzyna Żołna.

Sztabem kierował i robił zdjęcia Piotr Kaczmarczyk. Zobacz fotoreportaż.

Dziękujemy i zapraszamy za rok! Zobaczymy. Kobiórska Inicjatywa Kulturalna i Przyjaciele

Spotkanie autorskie i promocja książki Przyjrzyj się owcom

oficjalnie zakończyły X. edycję Reggae w Stodole!

Spotkanie autorskie „Reggae w Stodole na obrazach i w słowach”, w którym uczestniczyło kilkanaście osób, odbyło się w ubiegły piątek w Muzeum Regionalnym Smolarnia w Kobiórze.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać opowieści o książce Przyjrzyj się owcom, o historii Reggae w Stodole, obejrzeć pokaz slajdów, a także podyskutować o znaczeniu tej imprezy w życiu kulturalnym kobiórzan, Kobióra i nie tylko.

Organizatorzy zapowiedzieli organizację 11. edycji!

Zobacz fotoreportaż z imprezy.

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna dziękuje kobiórskiemu kołu Związku Górnośląskiego za współpracę przy organizacji tej imprezy oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kobiórze za udostępnienie sprzętu multimedialnego.

Organizację imprezy pt. X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z promocją lokalnej aktywności była możliwa dzięki pomocy Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 8 500 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.

Reggae w Stodole na obrazach i w słowach

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna zaprasza na spotkanie autorskie i promocja książki Przyjrzyj się owcom wraz z pokazem slajdów.

Impreza odbędzie się 19 października o godzinie 18:00 w Muzeum Regionalnym Smolarnia w Kobiórze. W trakcie spotkania będzie można się zaopatrzyć w książkę, której elektroniczna wersja jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Reggae w Stodole http://www.reggaewstodole.pl/.

Organizacja imprezy pt. X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z promocją lokalnej aktywności została dofinansowana przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 8 500 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.

Z cyklu napisali o nas

Dwie notki o tegorocznym Reggae w Stodole i towarzyszącej festiwalowi publikacji Przyjrzyj się Owcom ukazały się w czerwcowym numerze Biuletynu Kobiórskiego.

Organizacja imprezy pt. X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z promocją lokalnej aktywności została dofinansowana przez Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 8 500 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.

Zawiązało się …

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna!

Stowarzyszenie zamierza organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne, czy edukacyjne na terenie Kobióra. Będzie kontynuować działania nieformalnej Kobiórskiej Inicjatywy Kulturalnej. W swojej działalności kieruje się hasłem „Żeby się coś dzioło!”

Aktualnie Stowarzyszenie jest w fazie rejestracji. W skład komitetu założycielskiego wchodzą Piotr Kaczmarczyk, Dariusz Kłakus i Ryszard Skrzypiec. Kontakt ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem Portalu – email: spolkom@gmail.com.

Zapraszamy do współpracy!

Potrzebujemy dobrej kondycji finansowej Gminy

… tak samo po stronie dochodów, jak i wydatków

„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu”. (art. 18 pkt 2 ppkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym)

„Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.” (art. 52 pkt 1a Ustawy o samorządzie gminnym)

Jak twierdzą wszyscy zorientowani nasza Gmina nie zalicza się do gmin bogatych pod względem finansowym. To przekonanie znajduje potwierdzenie w liczbach – budżet Gminy Kobiór jest od 3 do 5 razy niższy od budżetów pozostałych gmin wiejskich naszego powiatu. O ile Gmina nie odstaje od innych, gdy przeliczymy dochody budżetu na 1 mieszkańca, to już wpływy z udziału w CIT (podatku od osób prawych) w pozostałych gminach są od 7 do nawet 50 razy większe! (w Kobiórze jest to kwota 20 000 zł, gdy w Pawłowicach 1 000 000 zł). Z porównania obowiązujących w 2010 roku niektórych stawek podatkowych wynika, że podatki od nieruchomości (grunty i budynki) związanych z działalnością gospodarczą w Kobiórze należą do najniższych w powiecie, natomiast od środków transportu do najwyższych!

Oczywiście, z wielu powodów, trudno porównywać się i nie o porównania tu chodzi. Te dane sygnalizują wagę problemu, z którym władze naszej Gminy muszą się mierzyć. I to zdaje się  jest największym wyzwaniem, przed którym stoimy.

Kondycja finansowa każdej gminy w pewnym stopniu uzależniona jest od wydarzeń i decyzji od niej niezależnych – nie mamy wpływu na wahania globalnej koniunktury gospodarczej i ograniczone na zmiany przepisów podatkowych, zasad dystrybucji środków publicznych na szczeblu ogólnopolskim. Jednak faktycznie o wielkości jej budżetu decydują posiadane przez gminę zasoby (np. liczba i zamożność mieszkańców, stopa bezrobocia, wielkość majątku komunalnego, skala i dochodowość sektora gospodarczego, powierzchnia gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą). A także wysokość podatków i opłat lokalnych oraz umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych.

Władze zainteresowane stabilnością finansową gminy przede wszystkim powinny zabiegać o zwiększanie stałych źródeł przychodów. Oczywiście najprościej sięgnąć do kieszeni mieszkańców, czyli bądź podnieść podatki, bądź przekonać ich do samoopodatkowania się na konkretny cel (np. na podniesienie jakości opieki zdrowotnej czy sfinansowanie programu likwidacji niskiej emisji). To pierwsze, to klasyczny strzał w stopę! To drugie w skali całego kraju należy do rzadkości. Popularnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Aktualnie emocje rozgrzewają dotacje ze środków Unii Europejskiej, ale to nie jedyne źródła bezzwrotnych lub zwrotnych środków. Tyle, że są to z reguły źródła jednorazowe. Co więcej, opieranie się wyłącznie na dotacjach z Unii niejednego już wpędziło w kłopoty – bo to i wniosek dość skomplikowany, procedury oceny niejednoznaczne, pieniądze spływają czasem ze znacznym opóźnieniem. I wreszcie, dotacje inwestycyjne, choć poprawiają stan infrastruktury, to obciążają budżet kosztami jej późniejszego utrzymania. A na to już nikt dotacji nie daje. Więc chyba nie warto porywać się z motyką na słońce fundując sobie budowę obiektów trudnych do utrzymania. Pomocnym rozwiązaniem może być partnerstwo publiczno-prywatne pozwalające rozwijać infrastrukturę gminy przy mniejszym obciążeniu jej budżetu.

I to w zasadzie dosyć proste i oczywiste sposoby zwiększania przychodów gminy. Bardziej skomplikowane muszą wpisywać się w politykę wspierania lokalnej przedsiębiorczości (np. w formie inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy poręczeniowych lub innych tego typu rozwiązań). Jednym z większych wyzwań władz Gminy jest przekonanie osiedlających się na jej terenie nowych mieszkańców do przemeldowania się, tak aby wpływy z ich podatków trafiały do naszego budżetu. Wydaje się, że Gmina musi podjąć się lobbowania zmiany w poziomie opodatkowania lasów, czy zmiany przepisów regulujących kwestię zakupu gruntów i budynków administrowanych przez Lasy Państwowe. To może stać się istotnym źródłem dochodów budżetu.

O kondycji finansowej gminy decyduje równie wysokość i struktura wydatków. Te oczywiście trzeba racjonalizować i to na wiele sposobów. Jednak proste metody w postaci cięcia etatów w administracji gminnej mogą nie wystarczyć, a zdaje się, że nawet nie będą możliwe. Natomiast konieczne jest wykorzystywanie instrumentów realizacji zadań publicznych – nie tylko inwestycji, ale także świadczenia usług publicznych – które nie obciążają nadmiernie budżetu gminy. Zmiany na przykład wymaga system dopłat do świadczenia usług komunalnych. Realizację niektórych usług, np. w zakresie pomocy społecznej można powierzyć podmiotom niepublicznym. Na marginesie warto zauważyć, że przekazywanie świadczenia usług publicznych organizacjom pozarządowym to realizacja konstytucyjnej zasady pomocniczości.

Potrzebujemy zatem nie tylko Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ale kompletnej strategii budowania stabilnej kondycji finansowej gminy – tak po stronie dochodów, jak i wydatków!

Potrzebujemy dobrej jakości produktu turystycznego …

… jako jednego z motorów rozwoju naszej Gminy

„(…) mieszkańcy będący pracownikami najważniejszych dla współczesnej gospodarki nowoczesnych sektorów stawiają wysokie wymagania co do jakości życia. Wybierając miejsce życia, kierują się często względami estetycznymi. W miejsce maszyny wzrostu pojawia się zatem maszyna rozrywki – kultura widziana jako dźwignia rozwoju gospodarczego. (…). Władze, chcąc zapewnić rozwój, muszą przede wszystkim troszczyć się o jakość życia. Przy okazji szeroko rozumiany sektor turystyczno-rozrywkowy staje się miejscem pracy dla największej części mieszkańców.”                                                                   P. Swianiewicz, Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, WN Scholar, Warszawa 2004

W dokumencie strategicznym Gminy Kobiór zapisano, że w zakresie poprawy stanu środowiska kulturowego zasadnicze kierunki działań w gminie obejmują: 1) ochronę i rewaloryzację  obiektów zabytkowych; 2) uwzględnianie  elementów przyrodniczych w ochronie dziedzictwa kulturowego; 3) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat walorów przyrodniczo-kulturowych gminy; 4) skatalogowanie miejscowych atrakcji turystycznych (pomniki przyrody, unikalne obiekty flory i fauny). Czy takie propozycje są atrakcyjne dla mieszkańców i stwarzają szansę, że Kobiór stanie się lokalnym ośrodkiem turystycznym, tętniącym życiem, przyciągającym odwiedzających? Śmiemy wątpić.

Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebujemy lokalnej marki.

Zastanówmy się co może stać się kobiórskim produktem turystycznym?

Kobiór słynie z otaczających go lasów, więc myśląc o produkcie turystycznym przede wszystkim kierujemy nasza uwagę w stronę tego zasobu i jego walorów: 1) unikalnego rezerwatu przyrody Babczyna Dolina; 2) leżących w pobliżu zbiorników wodnych na rzece Korzeniec. Kobiórzanom marzy się tam właśnie kompleks sportowo-rekreacyjny, który mógłby stać się wizytówką naszej Gminy; 3) gęstej sieci leśnych duktów pełniących rolę ścieżek rowerowych. Kierując uwagę w inną stronę dostrzegamy Muzeum Regionalne „Smolarnia”, które oprócz funkcji muzealnej powinno – i w pewnym stopniu już pełni – funkcję edukacyjno-promocyjną w zakresie lokalnych tradycji i kultury. A jeszcze z innej wyłaniają się nam kobiórskie tradycje muzyczne. Tu mamy chóry („Harmonia”, „Ex Animo”), zespoły muzyczne („Dzioło”, „Strefa”), znanych w całej Polsce muzyków (Adam Kulisz), a wreszcie i przyciągające wielu widzów festiwale („Reggae w Stodole”, „Uszy na śmietniku”). Mamy liczne rzesze twórców także z innych dziedzin sztuki: malarzy, fotografików czy nawet sztuki teatralnej (Kobiórski Teatr Kulturalny). Nie możemy również pomijać w tym kontekście kobiórskiego sportu („Leśnik”, sekcje skatowe), czy inicjatyw działających przy naszych szkołach („Kobiórsko Czelodka”, „Campanella”). Jest zatem w czym wybierać.

Pomysł na kobiórski produkt turystyczny to jedno, ale nie mniej ważne jest stworzenie warunków do jego rozwijania i promowania. W sferze kultury niezwykle pomocne może być opracowanie Kobiórskiego Kalendarza Kulturalnego, który będzie łączył w sobie dwie funkcje: 1) informatora o wszystkich ważnych, odbywających się w Kobiórze imprezach i 2) mechanizmu wspierania organizacji tychże przedsięwzięć. W tej pierwszej roli Kalendarz będzie niezwykle użytecznym narzędziem dla potencjalnych uczestników, w tym gości z zewnątrz. W tej drugiej będzie pomocny dla organizatorów podejmujących się trudu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia. Żeby mógł pełnić taką rolę powinien być przygotowywany już na etapie konstrukcji budżetu na rok przyszły!

Podmiotem świetnie nadającym się do przygotowania, wdrożenia i promocji Kobiórskiego Kalendarza Kulturalnego wydaje się być organizacja (stowarzyszenie bądź fundacja), której statutowym celem będzie wspieranie aktywności społecznej służącej rozwojowi naszej Gminy. Korzyści z istnienia takiego podmiotu mogą być znaczne i to zarówno o charakterze: 1) ekonomicznym – pozyskiwanie zewnętrznych środków niedostępnych instytucjom publicznym (Urzędowi Gminy, Przedszkolu, Szkołom, Domowi Kultury), transfer tzw. 1% na rzecz kobiórskich instytucji i oddolnych inicjatyw bez pośrednictwa organizacji zewnętrznych; 2) organizacyjnym – pomoc przy organizacji imprez rozrywkowych,  obejmowanie patronatem kobiórskich imprez; 3) aktywizującym – wspieranie oddolnych inicjatyw, co pozwoli wykorzystywać istniejący w naszej społeczności potencjał społecznej aktywności w adekwatny sposób.

Zainicjowanie powstania takiego podmiotu może – a wręcz powinna – podjąć się Rada Gminy.