Archiwa tagu: Gimnazjum Publiczne w Kobiórze

X Regionalny Konkurs Gry Na Fletach Podłużnych

28 maja w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbędzie się X Regionalny Konkurs Gry Na Fletach Podłużnych. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10.00. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów nastąpi w dniu przesłuchań ok. godz. 14.00.

W przerwie przesłuchań odbędą się warsztaty taneczne.

1% dla Kobióra

Jak co roku można przekazać 1% swojego podatku dochodowego dla kobiórskich organizacji – Ochotniczej Straży Pożarnej – i placówek edukacyjnych: Gimnazjum, Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Można to zrobić za pośrednictwem pszczyńskiego Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”.

Aby to zrobić należy w formularzu rozliczenia podatkowego w rubryce przeznaczonej na odprowadzenie podatku wpisać nr KRS: 0000237488, a w rubryce Cel szczegółowy dopisek: OSP Kobiór, Gimnazjum w Kobiórze, Gminne Przedszkole w Kobiórze lub Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy. Dopisek jest warunkiem przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie instytucję.

Szczegółowe instrukcje przekazania 1% podatku na kobiórskie organizacje i instytucje można znaleźć na stronach internetowych: OSP, Gimnazjum, Przedszkola i Podstawówki.

Na stronie Przedszkola można znaleźć także informacje o wysokości oraz rozdysponowaniu dotychczas otrzymanych środków z 1%.

Zabawa karnawałowa na rzecz Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Jak co roku Rady Rodziców Gminnego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy pomocy pracowników tych placówek organizują doroczną karnawałową zabawę dochodową. Zabawa odbędzie się 2 lutego.

Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie fantów, które zostaną zlicytowane w trakcie imprezy. Fanty można zostawiać w tych placówkach.

Wystawa: „Kobiórzanie u boku Jana Pawła II”

W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania imienia Gimnazjum w Kobiórze zwraca się z prośbą o pomoc w przygotowaniu wystawy poświęconej spotkaniom kobiórzan z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Fotografie upamiętniające szczególne chwile spędzone u boku Papieża – Polaka z informacją na temat daty i miejsca spotkania można składać w sekretariacie Gimnazjum.

Jan Paweł II patronem kobiórskiego Gimnazjum

Uroczystość nadania szkole imienia patrona odbędzie się 23 października!

W związku z tym społeczność szkolna zwraca się z gorącą prośbą do rodziców, uczniów, absolwentów oraz wszystkich przyjaciół, o wzięcie udziału w akcji wspierającej organizację uroczystości poprzez zakup symbolicznych cegiełek, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup sztandaru szkoły.

Szczegóły na stronie internetowej Gimnazjum http://www.gimkobior.pl/.

IX Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych

Urząd Gminy w Kobiórze, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy, Gimnazjum Publiczne w Kobiórze i Gminny Dom Kultury w Kobiórze zapraszają do udziału w IX Regionalnym Konkursie Gry na Fletach Podłużnych!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania pozaszkolnego (domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, kluby, świetlice) grających na dowolnej odmianie fletu podłużnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja br. Przesłuchania konkursowe zaplanowano na 23 maja. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową na stronie internetowej SP Kobiór – www.spkobior.edupage.org.