Spotkanie autorskie i promocja książki Przyjrzyj się owcom

oficjalnie zakończyły X. edycję Reggae w Stodole!

Spotkanie autorskie „Reggae w Stodole na obrazach i w słowach”, w którym uczestniczyło kilkanaście osób, odbyło się w ubiegły piątek w Muzeum Regionalnym Smolarnia w Kobiórze.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać opowieści o książce Przyjrzyj się owcom, o historii Reggae w Stodole, obejrzeć pokaz slajdów, a także podyskutować o znaczeniu tej imprezy w życiu kulturalnym kobiórzan, Kobióra i nie tylko.

Organizatorzy zapowiedzieli organizację 11. edycji!

Zobacz fotoreportaż z imprezy.

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna dziękuje kobiórskiemu kołu Związku Górnośląskiego za współpracę przy organizacji tej imprezy oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kobiórze za udostępnienie sprzętu multimedialnego.

Organizację imprezy pt. X edycja festiwalu muzycznego Reggae w Stodole 2012 wraz z promocją lokalnej aktywności była możliwa dzięki pomocy Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 8 500 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.