Komunikat po Walnym Zebraniu Członków KIK

W atmosferze kontrolowanego chaosu kolektyw Kobiórskiej Inicjatywy Kulturalnej na swoim dorocznym walnym zebraniu:

  1. przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2016 r. oraz udzielił Zarządowi absolutorium,
  2. wybrał nowe-stare władze – w kadencji 2017-2020 Zarząd będzie pracował w pięcioosobowym składzie, do 4 osób zasiadających w tym gremium w poprzedniej kadencji dołączył Tomasz Malchar Malcharek; Komisja Rewizyjna będzie pracować w dotychczasowym składzie. Aktualny skład władz Stowarzyszenia można znaleźć w zakładce Władze.

Oceniając działanie Zarządu w roku ubiegłym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaapelował do członków o wpłacanie składek, terminowe.

Po burzliwej, ale owocnej dyskusji nad sprawami różnymi, głównie przygotowaniami do kolejnej edycji Festiwalu Reggae w Stodole, ale także zaangażowaniem członków i sympatyków w działania Stowarzyszenia czy sprawie wyboru projektu nowej sceny na Leśniku zebrani udali się w plener w celu wiadomym. Na czym obrady zakończono.

Walne Zebranie Członków KIK odbyło się w piątek 2 czerwca w lokalu na Leśniku w Kobiórze, wzięło w nim udział 10 z 16 członków Stowarzyszenia. Protokół i uchwały opublikujemy w swoim czasie na naszej stronie w zakładce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.