Władze

Statutowymi władzami Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna są:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd w składzie:

  • Daniel Skorodzień – Prezes
  • Dariusz Kłakus – Sekretarz
  • Robert Niemiec – Skarbnik
  • Tomasz Ryguła – członek Zarządu
  • Tomasz Malcharek – członek Zarządu

Komisja rewizyjna w składzie:

  • Alojzy Brańczyk – Przewodniczący
  • Ryszard Skrzypiec – członek
  • Łukasz Dzięgielewski – członek

Dodaj komentarz