Kobiórski Kalendarz Kulturalny 2012

W 2012 roku projekt pod tym tytułem został dofinansowany przez Gminę Kobiór w wysokości 1 330 zł.

Cykl imprez pt. Kobiórski Kalendarz Kulturalny polega na organizacji – od wiosny do jesieni 2012 r. – cyklu imprez kulturalnych adresowanych do różnych kategorii odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Głównym celem zadania jest zwiększenie oferty kulturalnej dostępnej mieszkańcom gminy Kobiór i gmin ościennych, w szczególności młodzieży. Stymulowanie działalności artystycznej oraz promowanie wolontariatu wśród młodzieży.

Imprezy będą organizowane w różnych miejscach na terenie Kobióra.

Istotną rolę w realizacji imprezy będzie pełnić wolontariat oraz współpraca z lokalnymi inicjatywami społecznymi (stowarzyszenia), osobami indywidualnymi (twórcy), a nawet przedsiębiorcami (sponsoring).

Imprezy zrealizowane w ramach projektu

Koncerty:

Spotkania poetyckie Daj Głos:

Spotkanie autorskie:

Sprawozdanie końcowe

list

Dodaj komentarz