Projekty

2017

Piętnasta edycja Reggae w Stodole – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na 15. Reggae w Stodole 2017

Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na 15. Reggae w Stodole 2017 (2)

2016

Organizacja 6 Finału WOŚP w Kobiórze – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na Finał WOŚP 2016

Czternasta edycja Reggae w Stodole – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na 14. Reggae w Stodole 2016

Kobiórskie Rajdy Rowerowe – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na Kobiórskie Rajdy Rowerowe 2016 (wstawił R. Skrzypiec, 27 października 2016, godz. 9:18)

3. Kobiórski Rajd bez Celu – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na Kobiórski Bieg bez Celu 2016 (wstawił R. Skrzypiec, 27 października 2016, godz. 9:07)

Kobiór Blues Fest Sikora 2016 – Rozliczenie dotacji Starostwa w Pszczynie na Kobiór Blues Fest Sikora 2016 (wstawił R. Skrzypiec, 27 października 2016, godz. 9:15)

Jesienne wieczory filmowe – Rozliczenie dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” (R. Skrzypiec, 19 lutego 2017, godz. 10:00)

2015

Trzynasta edycja Reggae w Stodole – więcej o imprezie na stronie www.reggaewstodole.pl

rozliczenie dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie

2014

Dwunasta edycja Reggae w Stodole – więcej o imprezie na stronie www.reggaewstodole.pl

rozliczenie dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie

 

2012

10. edycja festiwalu Reggae w Stodole wraz z promocją lokalnej aktywności – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (2012) w wysokości 8 500 zł.

Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie – Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych – KIK w ramach projektu uzyskał wsparcie w kwocie 3 000 zł, które przeznaczono – zgodnie z opracowanym Planem rozwoju – na materiały promocyjne (roll up, koszulki i smyczek) oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cykl imprez Kobiórski Kalendarz Kulturalny – dofinansowany przez Urząd Gminy Kobiór.