Kontakt

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

Siedziba: Kobiór, ul. Olszewskiego 54,

kontakt e-mail: kik@spolkom.pl, prezes.kik@spolkom.pl

Profil na Facebooku https://www.facebook.com/KIKobior/

Profil na Instagramie https://www.instagram.com/kikkobior/

Numer KRS: 0000390075

REGON: 242605282

NIP: 6381801839

Rachunek bankowy: BGŻ O/Pszczyna, 67 2030 0045 1110 0000 0402 8570

Spotkania odbywają się w co drugą środę o godzinie 19:30 w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Sportu (boisko Leśnika), wejście z tyłu budynku (po schodach).

Dodaj komentarz