Odpis z KRS przez internet

Ważny urzędowo dokument bez ponoszenia opłaty można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem wyszukiwarki podmiotów w KRS, która znajduje się pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Po podaniu numeru KRS danego podmiotu możemy:

  • sprawdzić dane,
  • pobrać odpis.

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i choć nie jest opatrzony  pieczątką z KRS to ma charakter urzędowego dokumentu, a zatem można go wydrukować i posługiwać się nim w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis.

PODSTAWA PRAWNA:

  •  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm), art. 4 ust. 4aa
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760)