Wojciech Paliczka – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 1 wystąpienie

Sesja

Treść wystąpienia

15 października zgłosił propozycję pozostawienia stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie
Rok 2012 Brak wystąpień
Rok 2013 2 wystąpienia na 2 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego zwrócił się o wyjaśnienie powodu zwiększenia odpłatności za uczestnictwo dzieci w zajęciach kół tanecznych działających przy Gminnym Domu Kultury. Początkowo opłata wynosiła 10 zł.; dodał, że dziecięce koła taneczne nie są zapraszane na występy przy okazji uroczystości gminnych, jak inne zespoły dziecięce

6 czerwca

zaproponował, zamiast służb ponadnormatywnych, rozważenie zainstalowania monitoringu w newralgicznych miejscach. Pozwoliłoby to na ustalenie sprawców ewentualnych wykroczeń.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz