Katarzyna Myszor – Przewodnicząca Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 6 wystąpień na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

16 czerwca zapytała do czyjej kompetencji należy utrzymanie ronda, zieleńców i skwerów oraz stałych trybun na terenie Gminnego Obiektu Sportowego
31 sierpnia zwróciła uwagę, że Komisja [Kultury, Oświaty i Zdrowia] nie otrzymała odpowiedzi na pismo skierowane do Wójta, z dnia 24.06.br. w sprawie wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Policji o zwiększenie kontroli radarowych na odcinku pomiędzy Gostynią, a Kobiórem oraz do Powiatowego Komendanta Policji o przydzielenie samochodu cywilnego do częstszych patroli okolicy bloku ze względu na powtarzające się kradzieże samochodowych tablic rejestracyjnych. Ponadto Komisja wnioskowała o wyznaczenie miejsca do parkowania samochodu służbowego Policji na parkingu przy ul. Centralnej 57.
zapytała, kto z Urzędu Gminy nadzoruje realizację prac społecznie użytecznych
przedstawiła propozycję, która została zgłoszona na posiedzeniu Komisji, „czy nie można by przenieść środków finansowych z promocji Kobióra na estetyczny wygląd Kobióra, bo żeby promować to najpierw trzeba wyglądać”.
15 października zaproponowała rozważenie powrotu do zorganizowania przez Gminę obowiązkowego szczepienia psów i pobieranie przy tej okazji opłaty. Dobrowolne zgłaszanie psów może nie przynieść rezultatu gdyż ich właściciele mogą się uchylać od opłat lub będą oświadczali, że psy należą do osób powyżej 65 roku życia, ustawowo zwolnionych z opłaty.
30 listopada zapytała do kiedy jest ważne pozwolenie na budowę nowej Sali gimnastycznej,
Rok 2012 7 wystąpień na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

2 lutego podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia ślizgawkiprzy oczyszczalni ścieków. Korzystają z niej licznie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe
poinformowała, że autobusy parkują również na trawniku przed GminnymDomem Kultury
26 kwietnia poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia został poruszony problem przejścia dzieci przez jezdnię w rejonie ronda. W związku ze wzmożonym ruchem samochodów przejeżdżających przez Kobiór dzieci boją się przechodzić przez jezdnię. Komisja zaproponowała zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci, np. w ramach prac społecznie użytecznych, w godzinach przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szkole.
24 maja zwróciła uwagę, że od pewnego czasu kiosk Ruchu przy ul. Centralnej stoi pusty, a wieczorami pali się tam światło. Czy wiadomo coś w tej sprawie.
13 września zapytała, czy został ogłoszony konkurs na gospodarza obiektów byłego Nadleśnictwa
zwróciła uwagę na znaczne przeładowanie busa do Pszczyny, w godzinach dojazdu młodzieży do szkół. Poprosiła o rozważenie uruchomienia w tym czasie dodatkowych kursów. Zwróciła się również z prośbą o zamieszczanie w internecie, przez koordynatora ds. sportu, informacji na temat rozgrywek i imprez sportowych. Zapytała także, czy można liczyć na zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię w rejonieronda. Problem ten zgłaszany był w minionym roku szkolnym, a ewentualne zatrudnienietakiej osoby miało mieć miejsce od września br.
uważa, że zamiast niepotrzebnych, błahych szkoleń prowadzonych przezGOPS, po których osoby nie znajdują zatrudnienia, można by przeprowadzić takie, które dająmożliwość znalezienia zajęcia na terenie Gminy.
Rok 2013 3 wystąpienia na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego dodała, że dziecięce zespoły taneczne są dobrze prowadzone i uświetniają imprezy gminne. Poinformowała również, że na skutek cięć budżetowych została zwolniona sprzątaczka w Gminnym Domu Kultury. Jest tam obecnie brudno , zimno i panuje bałagan. Należy mieć na uwadze, że Dom Kultury jest także wizerunkiem naszej Gminy, odwiedzają go, oprócz kobiórzan, również obce osoby.

11 lipca

poinformowała, że uczestniczyła w debacie, jaka odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie na temat„Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego w dobie kryzysu

– możliwości pomocy i wsparcia”. Zgłaszano tam wnioski o zorganizowanie noclegowni na terenie Powiatu. Zwrócono również uwagę na brak całodobowego wsparcia psychologicznego dla osób  bezrobotnych oraz potrzebę powstania ośrodka interwencji kryzysowej.

26 września przypomniała, że w ubiegłym roku zostało skierowane pismo do Burmistrza Pszczyny w sprawie naprawy drogi do Studzienic. W odpowiedzi Pani Wiceburmistrz stwierdziła, że jest to droga technologiczna GPW. Po przeprowadzeniu oględzin, nie widzi potrzeby jej naprawy i jako ścieżka rowerowa jest ona bezpieczna dla użytkowników.

Reprezentowała samorząd Kobióra na obchodach święta węgierskiego miasta Sajószentpeter (2012).

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz