Jan Kukla – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 2 wystąpienia na 1 sesji

Sesja

Treść wystąpienia

31 sierpnia zapytał, czy są jakieś wolne lokale o wysokim standardzie.
zapytał jak długo trwa procedura związana ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
Rok 2012 Brak wystąpień
Rok 2013 Brak wystąpień

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz