Bogdan Szpak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 2 wystąpienia na 2 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

15 października zapytał jaki jest roczny koszt prowadzenia punktu zatrzymań psów
30 listopada zapytał, kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia w sprawie termomodernizacji budynku szkoły
Rok 2012 Brak wystąpień
Rok 2013 5 wystąpień na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego zapytał, jakie korzyści wynikają dla Gminy, jako akcjonariusza Rawik
uważa, że radni powinni się odnieść, co do nazwy pozostałych przystanków, aby w przyszłościnie było potrzeby wprowadzania kolejnych zmian
4/7 marca zwrócił uwagę na pewne rozbieżności pomiędzy wypowiedziami na obecnej sesji, a informacjami przedstawionymi na posiedzeniu Komisji G.P. Komisja została poinformowana, że jeżeli gmina wyposaży mieszkańców w kubły, wówczas opłata z tego tytułu będzie wnoszona od osoby. Radca Prawny podał natomiast wersję opłaty za cenę kubła, rozłożoną na ilość  mieszkańców danej posesji. Ponadto, Komisji przedstawiono, że opłata za kubeł będzie pobierana, oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami, w wysokości 1,20 zł lub 0,90 zł miesięcznie od każdej osoby, a Wójt poinformował, że będzie to kwota ok. 0,30 zł. Odnośnie wyposażenia nieruchomości w kubły, można określić w warunkach przetargu aby firma wydzierżawiała je mieszkańcom.; uważa, że skoro każdy mieszkaniec będzie musiał zapłacić co miesiąc 8 zł za wywóz odpadów, to musi gdzieś te odpady składować i na pewno będzie się starał żeby mieć kubeł.; powrócił do propozycji Komisji G.P. dotyczącej wykreślenia ust. 2 w § 2omawianej uchwały. Zapytał, czy w miejsce tego zapisu proponuje się inny.  [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]

6 czerwca

przychylił się do stanowiska Zastępcy Wójtaodnośnie zakresu zmiany planu. Uważa, że zmiana planu [zagospodarowania przestrzennego] dla całego Kobióra pociągnęłaby za sobą znaczące skutki finansowe, nie tylko na wykonanie  opracowania, ale przede wszystkim na infrastrukturę dla przekwalifikowanych terenów. Byłoby to zbytnim obciążeniem budżetu Gminy. Poinformował również, że posiedzenie Komisji G.P. odbędzie się w dniu 13.06.br.
[zapytał] ile kosztuje jedna godzina ponadnormatywna, Wójt odpowiedział, że 30 zł. Radny zapytał następnie, czy za kwotę 9.600 zł zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo, czy może potrzebna jest na ten cel inna kwota.

Reprezentował samorząd Kobióra na jubileuszowych obchodach XX lecia święta Turice w zaprzyjaźnionej gminie Dobsina (maj 2012, maj 2013).

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz