Bernard Mazur – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 Brak wystąpień
Rok 2012 Brak wystąpień
Rok 2013 Brak wystąpień

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz