Warto zaglądać

Biblioteka Wolontariatu– jest miejscem, w którym zamieszczono wszystkie publikacje dotyczące wolontariatu, wolontariuszy i działalności społecznej.

Civicpedia – serwis badawczy organizacji pozarządowych: wiadomości, badania, sylwetki, forum dyskusyjne.

Czytelnia i biblioteka OFOP – internetowa czytelnia i biblioteka dla działaczy i pracowników organizacji pozarządowych.

Dobry wolontariat

Decydujmy razem – pilotażowy projekt, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych.

Eurowolontariat – miejsce dla osób zainteresowanych wolontariatem.

Instytut Fundraisingu – pomagamy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu funduszy oraz zdobywaniu nowych darczyńców i sponsorów.

Konkursy dla NGO – znajdziecie tu informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki i porady dotyczące finansowania Waszych pomysłów.

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – serwis internetowy, który skupia informacje o różnego rodzaju instytucjach świadczących nieodpłatnie porady prawne i obywatelskie oraz umożliwia ich wyszukiwanie w najbliższej okolicy.

Mojestypendium.pl – serwis, w publikowane s aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Spółdzielnia wiedza – projekt dotyczący prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.

Technologie.org.pl – portal poświęcony nowym technologiom w pracy i działaniach organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz