Czytelnia

Ten cytat z kobiórskiego Forum dyskusyjnego „Super, że na portalu promujecie wolontariat czy informacje o organizacjach pozarządowych i pozyskiwaniu funduszy unijnych, pewnie wielu ludzi dowie się tam paru ważnych rzeczy, ale mnie osobiście to jak na razie nie dotyczy.” utwierdza nas w przekonaniu, że faktycznie potrzebujemy świadomych i aktywnych obywateli. Kształtowanie świadomych obywateli możliwe jest poprzez edukowanie i praktyczne działania. Na tej stronie będziemy prezentować teksty, które zarówno poszerzają wiedzę na ten temat, jak i prezentują przykłady działań społecznych.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, poprzednio znane po prostu jako społeczne, to wg Piotra Glińskiego, obok ruchów społecznych, partii politycznych i samorządu terytorialnego, jedna z podstawowych form samoorganizacji społecznej. O znaczeniu stowarzyszenia, zrzeszenia, związku, towarzystwa, fundacji (jako najpopularniejszych form organizacyjnych) stanowi to, iż tego typu podmioty zbiorowe pełnią (m. in.) rolę: szkoły demokracji, środowiska zakorzeniającego jednostki w społeczeństwie, jego systemach wartości, mechanizmu mobilizacji ludzi i zasobów do realizacji celów indywidualnych, zbiorowych bądź ogólnych, aktora życia publicznego umożliwiającego artykulację interesów.

Warto przeczytać

Warto zaglądać

Warto poznać