Jak działać?

Ta strona służy praktyczną pomocą wszystkim prowadzącym działalność społeczną o różnym charakterze.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami w każdej sprawie związanej z działalnością społeczną – zakładaniem stowarzyszeń, fundacji, finansowanie, pisaniem projektów. Jeśli nie będziemy potrafili sami poradzić, to z pewnością skontaktujemy z kompetentnymi osobami. Adres e-mail: spolkom[at]gmail.com

Aktualności

Najnowszy wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Nasze podstawowe prawa obywatelskie

Do podstawowych praw obywatelskich zalicza się m.in.: wolność słowa, prawo do zrzeszania, czy dostępu do informacji publicznych. Wszystkie te prawa gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Tu znajdziecie przegląd tych praw.

Najważniejsze akty prawne regulujące działalność organizacji społecznych

Pod tym linkiem znajdziecie listę i odnośniki do najważniejszych przepisów prawa związanych z działalnością organizacji społecznych: stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego.

Finansowanie aktywności społecznej

Tu publikujemy najnowsze informacje o możliwości finansowania różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców i inne podmioty.

Polecane strony internetowe

Tu znajdziecie linki do stron internetowych poświęconych działalności społecznej, organizacjom pozarządowym. na tych stronach znajdziecie pomoc i doradztwo, informacje, a także świetne materiały dziennikarskie oraz teksty poświęcone tej problematyce.