Dokumenty

Zawiadomienie o imprezie niemasowej

Wzór sprawozdania z działalności stowarzyszenia (tekst został opublikowany na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl)

Jak udokumentować pracę wolontariusza w projekcie? (tekst został opublikowany na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl)