Sztab WOŚP w Kobiórze

Sztab WOŚP w Kobiórze zarejestrowany w Bazie Sztabów WOŚP pod numerem 3781.

  • Szef sztabu

Daniel Skorodzień – koordynator kwestujących wolontariuszy

  • Komisja do do przeliczenia zebranych pieniędzy

Ryszard Skrzypiec

Dominika Kukla

Karolina Ruśniok

  • Pozostali członkowie sztabu

Alojzy Brańczyk

Dariusz Kłakus

Ewa Król

Tomasz Malcharek

Robert Niemiec

Tomasz Ryguła