Bieg bez Celu

1. Kobiórski Bieg bez Celu – 31 maja 2014 r.

2. Kobiórski Bieg bez Celu – 6 września 2015 r.

3. Kobiórski Bieg bez Celu – 27 sierpnia 2016 r.