Potrzebujemy świadomych i aktywnych obywateli …

… tego bezcennego kapitału rozwojowego

„Każdy kto uprawia działkę, majsterkuje, pisze w wolnej chwili wiersz, esej, pamiętnik, w niedzielę maluje obrazy – czyni to m.in. dlatego, aby ocalić w swoim życiu choć kawałek miejsca na suwerenne tworzenie. Widać jest to dobro takie samo, jak mieszkanie, ubranie, żywność. Kiedy zbieramy się, aby wspólnie organizować zaopatrzenie, budownictwo mieszkaniowe, opiekę nad dziećmi – zarazem osiągamy co najmniej dwa cele: ten, który jest naszym celem bezpośrednim orz poczucie suwerennego tworzenia.”                                                                                                                                    Jacek Kuroń, Notatki o samorządzie (1977)

Obywateli świadomych swych powinności i praw, zorientowanych i potrafiących stosować prawo, praworządnych – płacących podatki, stosujących się do lokalnych przepisów porządkowych, korzystających z czynnego i biernego prawa wyborczego, interesujących się sprawami gminy.

Obywateli aktywnych, potrafiących działać zarówno we własnej, jak i wspólnej sprawie, zarówno w celach zarobkowych, jak i niezarobkowo pomagającym innym, kultywującym tradycję, chroniącym środowisko, potrafiących zorganizować imprezę, zbiórkę darów, kampanię, protest czy zbudować boisko.

Jednak świadomi i aktywni obywatele nie rodzą się na surowym korzeniu. Często trzeba pomóc im się uaktywnić – zachęcić, nauczyć, wesprzeć, a nawet dostarczyć niezbędnych zasobów. I właśnie stwarzanie warunków i wzmacnianie nieskrępowanej aktywności kulturalnej, społecznej, charytatywnej, sportowej i wszelkiej innej, służącej mieszkańcom gminy – w myśl zasady pomocniczości i zgodnie z ustawą samorządową – jest zadaniem lokalnych władz.

Formy aktywizacji i wspierania mogą być rozmaite. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest dofinansowanie lokalnych inicjatyw – w budżecie Gminy Kobiór na rok 2010 przewidziano na ten cel tylko 1 000 zł, zaś na sport kwalifikowany już 10 000 zł. Drugą z podstawowych form jest udostępnianie gminnych zasobów, głównie obiektów i lokali wszystkim chcącym działać, a nie jedynie wybranym czy koncesjonowanym inicjatywom – czasem w formie Centrów lub Inkubatorów Organizacji Pozarządowych. Coraz częściej tworzy się w Urzędzie Gminy stanowisko pełnomocnika lub powierza te kompetencje pracownikowi odpowiedzialnemu za pomoc społeczną, sport, kulturę, promocję bądź fundusze europejskie. Pełnomocnik służy pomocą lokalnym inicjatywom, stowarzyszeniom i fundacjom przy ich zakładaniu, pomaga zdobywać środki na działalność ze źródeł zewnętrznych, zajmuje się promocją wolontariatu oraz samych organizacji i ich inicjatyw. Może także wesprzeć organizację przez te podmioty imprez (masowych) i wszelkich innych przedsięwzięć. I wreszcie powołuje się instytucje dialogu obywatelskiego w postaci rady pożytku publicznego lub forum organizacji i inicjatyw lokalnych.

Aktywność obywatelska coraz częściej postrzegana jest jako cenny zasób lokalny sprzyjający społecznemu i gospodarczemu rozwojowi społeczności lokalnych. Stąd też jednym z ważnych zadań Rady Gminy Kobiór nowej kadencji powinno być przygotowanie  rozwiązań służących aktywizacji i wspieraniu mieszkańców społecznie działających na rzecz całej wspólnoty. To świetny sposób kształtowania świadomych i aktywnych obywateli, bez których trudno wyobrazić sobie dobrze działające władze, zdolne do realizacji jakichkolwiek – nie tylko szczytnych – celów!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.